Wagi
Magazynowe

 

Wagi magazynowe są stosowane w magazynach, zakładach przemysłowych oraz na zapleczu placówek handlowych. Wagi magazynowe umożliwiają ważenie towarów o masie sięgającej nawet kilku ton.
Wśród wag magazynowych wyróżnić możemy wagi pomostowe, platformowe oraz wagi paletowe. Występują również czasami wózki paletowe z wagą wbudowaną.
Wagi magazynowe ze względu na rodzaj ważonych produktów posiadają różną konstrukcję i zakres pomiarowy.
 
Parametry charakterystyczne wag:
 • rozmiar

 • zakres ważenia

 • obciążenie maksymalne

 • dokładność odczytu

 • ilość działek

 • zakres tary

 • wymiary szalki

 • wymiary wagi

 • masa wagi

 • temperatura pracy

 • typ i rodzaj wyświetlacza