Wagi
Apteczne

 

Wagi apteczne są wyposażone w funkcję sporządzania receptur, przeznaczone są do stosowania w aptekach, gdzie wymagana jest wysoka dokładność ważenia.

Możliwości wagi pozwalają na wykonanie następujących często powtarzanych czynności:
  • liczenie sztuk jednakowych elementów
  • wyliczaniu zmian masy w procentach
  • tworzenie receptur
  • wyznaczaniu gęstości 
Wagi wyposażone są w złącze RS232C które pozwala na podłączenie komputera lub drukarki w celu drukowania kwitów, raportów lub obróbki statystycznej wyników ważenia.
 
Jako wagi apteczne mogą być również stosowane inne wagi laboratoryjne z funkcją sporządzania receptur.