Aparatura kontrolno pomiarowa
Mierniki rezystancji uziemienia

Mierniki służące do pomiaru rezystancji rozległych uziemień gdzie RE<0,5.

Standardowe zastosowania:

 • podstacje energetyczne
 • rozdzielnie
 • elektrownie
 • instalacje telekomunikacyjne itp.

Cechy mierników:

 • pomiar rezystancji uziemień w układzie trzy- i czterobiegunowym
 • pomiar rezystywności gruntu metodą Wennera z możliwością wyboru odległości pomiędzy elektrodami pomiarowymi (automatyczne wyliczenie i wyświetlenie rezystywności w m)
 • pomiar rezystancji metodą dwu- lub czteroprzewodową z rozdzielczością
 • pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych
 • możliwość pomiarów uziemień wielokrotnych metodą trzybiegunową bez rozłączania mierzonych uziomów (z zastosowaniem cęgów pomiarowych)
 • nadzorowanie warunków pomiaru (np. obecności napięć zakłócających, wpływu rezystancji elektrod pomiarowych i stanu baterii)
 • automatyczny wybór zakresu pomiarowego
 • wysoka odporność na napięcia zakłócające
 • hermetyczna obudowa walizkowa
 • solidne i ergonomiczne akcesoria pomiarowe wraz z futerałem do ich przenoszenia
 • pamięć wyników pomiarów i możliwość przesłania zapamiętanych danych do komputera PC