Aparatura kontrolno pomiarowa
Mierniki rezystancji lub impedancji pętli zwarcia

 

Mierniki rezystancji lub impedancji pętli zwarcia

 

Mierniki pętli zwarciowej przeznaczone są do badań kontrolnych ochrony przeciwporażeniowej i uziemienia w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o znamionowych napięciach 290/500V i częstotliwości 45-65Hz.

Cechy charakterystyczne:

 • pomiary rezystancji lub impedancji pętli zwarciowej
 • pomiary w obwodzie faza-faza i faza-PE(N)
 • automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego
 • rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego przy obliczeniach prądu zwarciowego
 • sprawdzanie ciągłości mierzonego obwodu przed pomiarem
 • pomiar napięć przemiennych
 • automatyczny wybór zakresu pomiarowego
 • zmiana długości przewodów pomiarowych bez konieczności ponownej kalibracji przyrządu
 • praca w sieci o napięciach znamionowych 290/500V
 • pamięć wyników pomiaru
 • samoczynne wyłączanie się nieużywanego przyrządu (AUTO-OFF)
 • prosta obsługa

 

Mierniki impedancji pętli zwarcia


Nowoczesne konstrukcje mierników pozwalają na wykonywanie pomiarów:

 • impedancji pętli zwarciowej
 • parametrów wyłączników różnicowoprądowych
 • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych (zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN61557)
 • napięcia i częstotliwości sieci.
 • impedancji pętli zwarciowej w obwodzie L-PE dla sieci zabezpieczonych wyłącznikami RCD, który odbywa się bardzo małym prądem, lecz w sposób zapewniający również bardzo dużą dokładność.
 • wyłączników różnicowoprądowych typu AC i A; zwykłych, selektywnych oraz krótkozwłocznych.
 • zapisywane do pamięci wyniki pomiarów można przesłać bezprzewodowo do komputera.

 

Pomiar impedancji pętli zwarciowej może być prowadzony dla szerokiego zakresu napięć (100...440V) w obwodach L-N, L-L, L-PE.
Pomiary wykonywane są metodą gwarantującą dużą dokładność wyniku (zakres pomiarowy wg PN-EN61557 w przedziale 0,13...2000).