Aparatura kontrolno pomiarowa
Multimetry analogowe i cyfrowe

 

Przyrządy pomiarowe posiadające możliwości pomiary więcej jak 1 wielkości mierzonej.
 
Wśród nich można wyróżnić multimetry analogowe i cyfrowe.
 
W zależności od przeznaczenia multimetry są konstruowane jako urządzenia dedykowane dla określonych zastosowań.
 
Multimetry mogą być stacjonarne i przenośne.
 
Ilość i rodzaj mierzonych parametrów jest uzależniona od zastosowania.
 

Podstawowe wielkości mierzone to:

  • Prąd AC, DC
  • Napięcie AC, DC
  • Rezystancja  
  • Pojemność
  • Częstotliwość
  • inne