Aparatura kontrolno pomiarowa
Mierniki instalacji elektrycznych

 

Mierniki instalacji elektrycznych przeznaczone są zarówno dla elektroinstalatorów jak też dla służb energetycznych.

Umożliwiają m.in.:
  • pomiar rezystancji izolacji
  • pomiar impedancji lub rezystancji pętli zwarcia i obliczanie prądu zwarciowego
  • pomiar parametrów wyłączników różnicowoprądowych
  • pomiar rezystancji uziemienia
  • funkcja woltomierza napięć przemiennych
  • możliwość przesłania zapamiętanych danych do komputera PC