Aparatura kontrolno pomiarowa
Mierniki zabezpieczeń różnicowo - prądowych

Mierniki zabezpieczeń różnicowoprądowych są przyrządami przeznaczonym do pomiaru parametrów instalacji zabezpieczonych  wyłącznikami różnicowoprądowymi.

Często  mierniki wyposażone są w woltomierz napięć przemiennych.

Zakres zastosowań mierników obejmuje sieci prądu przemiennego jednofazowego i trójfazowego o napięciu znamionowym UL-N równym 220 i 230V oraz częstotliwości znamionowej 50Hz.

Mierniki zabezpieczeń różnicowoprądowych są aktualnie najczęściej urządzeniami cyfrowymi i przenośnymi.

Podstawowe parametry mierników:

 • pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • kształt przebiegu wymuszanego prądu różnicowego
 • wybór fazy początkowej wymuszanego prądu (0° lub 180°)
 • pomiar wyłączników różnicowoprądowych zwykłych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych  np.: n10, 30, 100, 300 i 500mA
 • pomiar prądu wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego
 • pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego
 • pomiar napięcia dotykowego i rezystancji uziemienia bez zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego
 • możliwość wyboru napięcia bezpiecznego na poziomach 25 i 50V, a dla wyłączników selektywnych dodatkowo 12.5V
 • ochrona przed przekroczeniem napięcia bezpiecznego podczas pomiaru
 • funkcja woltomierza napięć przemiennych 0..253V
 • szybkie sprawdzanie poprawności połączeń w gniazdku
 • wykrywanie zamiany przewodów L i N oraz ich automatyczna zamiana w mierniku
 • podświetlany wyświetlacz (możliwość pracy przy słabym oświetleniu)
 • pamięć wyników pomiarów
 • możliwość współpracy z komputerem przez interfejs RS-232
 • sygnalizowanie zużycia baterii
 • samoczynne wyłączanie (AUTO-OFF)