Aparatura kontrolno pomiarowa
Mierniki rezystancji izolacji

Mierniki rezystancji izolacji przeznaczone są do bezpośrednich pomiarów rezystancji:

 • izolacji linii kablowych
 • transformatorów
 • silników
 • i innych urządzeń elektroenergetycznych

Mierniki stosowane są  również w telekomunikacji.

Charakterystyczne parametry mierników:

 • szeroki zakres napięć pomiarowych
 • pomiar rezystancji izolacji do 110G
 • pomiar napięć stałych i przemiennych
 • niskonapięciowy pomiar małych rezystancji
 • wskazywanie prądu upływu
 • automatyczne dobieranie zakresów pomiarowych
 • samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji
 • bezpośredni pomiar jednego lub dwóch współczynników absorpcji
 • akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji
 • zapamiętywanie ustawionych wartości napięcia pomiarowego i czasów T1, T2 i T3
 • pomiar napięć stałych i przemiennych przed pomiarem rezystancji izolacji
 • niskonapięciowy pomiar rezystancji prądem
 • pamięć wyników pomiarów i możliwość przesłania zapamiętanych danych do komputera PC
 • ergonomiczna obsługa