O FIRMIE

Firma o nazwie METRONIKA - Zakład Usługowo-Handlowy powstała w 1983 przy dawnym Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Lublinie.
 
Firma zajmowała się naprawami aparatury kontrolno-pomiarowej głównie świadcząc usługi dla dawnych tak zwanych ZURT-ów.
Z czasem działalność firmy została poszerzona na inne przedsiębiorstwa  dla których świadczyła usługi serwisowe w zakresie napraw aparatury do pomiarów elektrycznych, warunków środowiskowych oraz automatyki przemysłowej.
W roku 1984 firma wprowadziła również serwis oraz naprawę wag.
W 1990 r METRONIKA została sprywatyzowana i poszerzyła zakres swojej działalności o sprzedaż aparatury kontrolno-pomiarowej i wag, jak również sprawdzanie i wzorcowanie aparatury pomiarowej potwierdzone odpowiednimi świadectwami.

W roku 2005 firma opracowała i wdrożyła System Zarządzania Jakością i uzyskała Certyfikat ISO 9001-2000 .
Od stycznia 2010 r. firma uległa przekształceniu w spółkę z o.o. i przyjęła nazwę METRONIKA POLSKA SP. z o.o.

Dążąc do ciągłego rozwoju oraz podnoszenia stopnia zadowolenia naszych klientów w roku bieżącym METRONIKA POLSKA  Spółka z o.o. wdrożyła nowy system jakości uzyskując certyfikat ISO 9001-2015.
Przedmiotem działalności Spółki jest nadal handel i usługi w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz wag handlowych i przemysłowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów Laboratorium Pomiarowe firmy przygotowuje się do uzyskania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania aparatury pomiarowej w związku z czym dokonano zakupu nowoczesnego, dokładnego sprzętu pomiarowego umożliwiającego szybkie, dokładne i wiarygodne sprawdzanie i wzorcowanie przyrządów pomiarowych.